cgm_vaak.gif (2793 bytes)

02.jpg (35981 bytes)


Nikolajevska kavalleriskolan grundades 1865, och i den fanns plats för 250 elever.


Kursen var två-årig. Undervisningen var avsedd för verksamhet på regementsnivå, och de centrala undervisningsämnena var taktik, krigsvetenskap, topografi, förvaltning, artilleri, fästningar, rättsvetenskap, hälsolära och ritning samt som allmänbildande ämnen religion, ryska, franska, tyska, matematik, mekanik, fysik, kemi, historia, ekonomi, statskunskap och psykologi.

Förutsättningen för inträde var i praktiken att man hörde till adelsståndet och hade avlagt en kurs i ett militärgymnasium eller en kadettskola. Mannerheim hade kompletterat den icke slutförda kadettskolan med studentexamen och avlade en krigsskolekurs 1887-1889.

Nikolajevska kavalleriskolan

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK