Promotionen 31.5.1919


Då Helsingfors universitet firade sin högtidliga promotion våren 1919 vigdes riksföreståndare Gustaf Mannerheim till filosofie hedersdoktor.


Till magisterpromotionens allmänna kransbinderska valdes riksföreståndarens dotter Sophie Mannerheim, och kransbindningen försiggick i riksföreståndarens tjänstebostad på Södra esplanaden.

Mannerheim uppskattade universitetets aktion och deltog i festligheterna. Efter vinterkrigets slut 18.3.1940 samtyckte han till att bli hedersmedlem i Egentliga Finlands Nation vid Helsingfors universitet. Egentliga Finland var ju hans födelseort.

Rysslands medborgarkrig | Hedersdoktor | Presidentvalet 1919

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK