Muukalaislegioonalaisia


Vid ett Röda Kors möte i Oslo år 1926 berättade Mannerheim åt en fransk diplomat, att han kunde förflytta sig till franska arméns tjänst i Marocko.


Han kände sig för hur man skulle förhålla sig till saken. Franska generalstaben ansåg att de inte kunde erbjuda en 59-årig general av kavalleriet en passande tjänsteställning. Svaret var alltså avvärjande.

Det har spekulerats i att tanken var ett bevis på Mannerheims äventyrslystnad och möjligen en protest mot att det inte tycktes finnas ett tillräckligt krävande arbete åt honom i hemlandet.

Främlingslegionen | Finlands Röda Kors | Scoutorganisationen |
Mannerheims barnskyddsförbund | Unionbankens direktör

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK