Pankkiri


År 1920 förenade sig tre små banker till Finlands Unionbank.


Med kombinationen försökte man avvärja depressionen efter första världskriget. Mannerheim valdes till ordförande för förvaltningsrådet. Tiderna var svåra och förtroendemännens arbete ansträngande..

Trots nya arrangemang fortsatte han i det 1924 grundade Aktiebolaget Unionbanken som förvaltningsrådets ordförande och fr.o.m. år 1931 i Helsingfors Aktiebank i samma position. På 1930-talet började näringslivet äntligen stabilisera sig, men just då år 1935, avstod Mannerheim, på grund av sina många andra förtroendeuppdrag, från sitt bankuppdrag.

Främlingslegionen | Finlands Röda Kors | Scoutorganisationen |
Mannerheims barnskyddsförbund | Unionbankens direktör

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK