Mannerheim ja partiolaisia


Den 16.8.1919 blev Mannerheim kallad som första hedersscout till Finlands Scoutförbund.  


Han uppskattade scouternas ideal om ridderlighet och uppoffring och ansåg, att dessa ideal skulle hjälpa dem "att få sina mindre lottade bröder att betjäna det ädla och vackra".

Den 15.2.1920 skänkte han till scouterna Mannerheim-spännet att delas ut som ett utmärkelsetecken. Spännet hade ritats av Axel Gallen-Kallela. Mannerheim förblev scoutrörelsens stödjare, och år 1936 valdes han till Hedersordförande för Finlands Scouter.

Scouterna å sin sida deltog redan år 1919 i fanfestparaden och var med en styrka på 11 000 ungdomar synligt med på Mannerheims begravning.

Främlingslegionen | Finlands Röda Kors | Scoutorganisationen |
Mannerheims barnskyddsförbund | Unionbankens direktör

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK