Kiinan matkalta


Då han reste i hemliga uppdrag till Kina sommaren 1906, använde Mannerheim som täckmantel en vetenskaplig expedition. Han fick etnologiska och arkeologiska uppdrag av det finsk-ugriska sällskapet och Antells delegation.

Mannerheim samlade in under sin resa genom Asien från Kashgar till Peking, vidsträckt vetenskapligt forskningsmaterial, och vetenskapen förblev alltså inte endast en täckmantel.

Resan med den franska Pelliot-expeditionen avbröts redan i början, och resan måste fortsättas på egen hand. Mannerheim kunde få hjälp och logi hos de västerländska legationerna. Dessa kontakter mildrade något ryktena (vetskapen) om att han skulle vara rysk officer. I Yarkant inkvarterades han hos missionsläkare Gustav Raquette. I Kuldzha utförde han grävningar tillsammans med ryska konsulatets sekreterare Djakov.

Under sommaren 1907 förflyttade sig expeditionen från bergsområden till den berömda Sidenvägen. Resan gick genom många primitiva stammar, islamska, taoistiska och buddhistiska bosättningsområden. Sommaren 1908 träffade han den tibetanska andliga ledaren Dalai lama. Under sin resa tog Mannerheim ca 1.300 fotografier av livet bland Kinas folk, bl.a. etnologiska fotografier av åtta folkslag. Han gjorde också antropometriska mätningar.

Mannerheim tog med sig resans vetenskapliga resultat till Finland. År 1911 publicerades hans anteckningar om de gula uigurerna. En stor del av hans samlade, närmare  maja kiinassa1200 sartiska, kirgisiska, gul-uiguriska, tibetanska och kinesiska föremål, finns som en egen samling på Nationalmuseet. Det finsk-ugriska sällskapet har en samling av gamla manuskript som han hämtat och hans dagboksanteckingar från resan.

På 1930-talet beslöt Mannerheim, på finsk-ugriska sällskapets önskan, publicera sin resedagbok. Kaarlo Hildén redigerade arbetet, och det publicerades år 1940 på finska (Emerik Olsonis översättning med titeln "Matka Aasian halki", på svenska hette boken "Resan genom Asien") och på engelska.

 

 

 


Militära grader | Den militära karriären i Ryssland | Ryska armén | Det kejserliga gardet | Den kejserliga hovstallförvaltningen | Nikolai II | I Rysk-japanska kriget | Forskningsresa till Kina 1906-1908 | Vetenskaplig expedition till Asien | Polen-tiden | Det första världskriget | Mannerheim i första världskriget | S:t Georgskorset | S:t Georgssvärde | Ryska revolutionen | Avsked från Ryska armén

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK