Kavaljieerikaartilaisia


Upphovet till Rysslands kejserliga garde var den elittrupp som Peter den Store i sin ungdom bildade i närheten av Moskva.

År 1700 grundades på basen av dem Livgardets Preobrazhenski och Semenov regementen och år 1730 Izmailovos regemente och så småningom allt flera. För hedersvakter och ceremonier grundades 1724 det synnerligen uppskattade Chevaliergardes kompaniet, mellan (1764-1796, 1799-1800) var det Chevaliergardes armékåren och från år 1800- Chevaliergardes regementet.

När gardet utvidgades bildade man 1812 Gardes armékåren av det. Det tjänstgjorde med lite olika namn, tills befälet över Gardes hären 1864 sammankopplades till S:t Petersburgs militärsdistrikts stab.

I slutet av 1800-talet hade Gardet 12 infanteriregementen (förutom de nämnda Grenadörs-, Paulus', Jägar-, Finländska, Moskvas, Litauens, Volyniens, Kexholms och S:t Petersburgs), fyra livgardes skarpskytteregementen, 10 gardes kavalleriregementen (Chevaliergardet, Ryttar-, Podolskis kyrassiärer, 1. Ulan-, 2. Ulan-, 2. Kyrassiär-, Ryttgrenadör-, Grodnos husarer, Husar- och Dragon-) och Gardes kosackregemente. Dessutom hade livvakternas rang två livgrenadörsregementen (1. Jekaterinoslavska och 13. Jerivanska), livgardets husarregemente (2. Pavlogradska), andra livdragonregementen (1. Moskva och 2. Pskov) och 2. Kurländska livulanregementet.

Gardes infanteriet var i början av första världskriget uppdelat i tre gardesdivisioner och i Gardes skarpskyttedivisionen, kavalleriet i tre gardeskavalleridivisioner. Till två kavalleridivisioner tillsattes 1916 ett skarpskytteregemente.

Den speciella Gardes armékåren hade bildats på nytt 1874 och under första världskriget grundades ännu (1915) 2. Gardes armékåren och Gardes kavalleriarmékåren (1916). Till gemensam ledning bildades 12.11.1915 staben för Gardes divisionen och i april 1916 Gardes hären. Denna förändrades i augusti till Specialarmén.

De ersättningsavdelningar, reservregementen som var i S:t Petersburg under världskriget deltog aktivt i revolutionerna år 1917, och de upplöstes tillsammans med resten av armén i mars 1918.

Militära grader | Den militära karriären i Ryssland | Ryska armén | Det kejserliga gardet | Den kejserliga hovstallförvaltningen | Nikolai II | I Rysk-japanska kriget | Forskningsresa till Kina 1906-1908 | Vetenskaplig expedition till Asien | Polen-tiden | Det första världskriget | Mannerheim i första världskriget | S:t Georgskorset | S:t Georgssvärde | Ryska revolutionen | Avsked från Ryska armén

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK