Sotaan lähdössä: Everstiluutnantti Mannerheim, kapteeni v. Steven, eversti Meissner, amiraali Greve


Rysk-Japanska-kriget fördes på Koreas och Mantshuriens områden 1904-1905. Ryska armén och flottan var inte i stånd till effektiv krigföring på en fjärran krigsscen, och det uppstod intern oro i Ryssland. Kriget slutade i nederlag och hade långtgående följder för Ryssland och även Finland, där en riksdagsreform genomfördes och Rysslands första förtrycksperiod upphörde.
 

Mannerheim var 10.11.1904 g.s. - 4.6.1906 g.s. på krigståg i Japan. Han var assistent för kommendören för Nezhinskis dragonregemente och deltog i striderna vid Sandepu, Inkou och Mukden. Mantshurien arméns 3. kommendör belönade honom med 2. kl. ordenstecken i Stanislais riddarorden m.s. och 2. kl. ordenstecken för Annas riddarorden m.s. och de mot Japan stridande markstridskrafternas och sjöstridskrafternas överbefälhavare Vladimirs riddarordens 4. kl ordenstecken med svärdet och ordensbandet. För militära förtjänster befordrade kejsaren honom 29.11.1905 till överste.

 

Militära grader | Den militära karriären i Ryssland | Ryska armén | Det kejserliga gardet | Den kejserliga hovstallförvaltningen | Nikolai II | I Rysk-japanska kriget | Forskningsresa till Kina 1906-1908 | Vetenskaplig expedition till Asien | Polen-tiden | Det första världskriget | Mannerheim i första världskriget | S:t Georgskorset | S:t Georgssvärde | Ryska revolutionen | Avsked från Ryska armén

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK