Ratsastajan ryhti


Chevaliergardets kommendör, generalmajor Artur von Grünewald bad Mannerheim att flytta över till hovstallförvaltningen.

Mannerheim hade vid det skedet redan övervägt att avgå från armén, och tog gärna en uppgift, där arbetet var fritt och omväxlande. Till arbetet hörde utlandsresor för att skaffa goda hästar till det kejserliga stallet. Hovstallförvaltningen var belägen i S:t Petersburg mellan Moikas strandväg och Stallskvären.

År 1903 ansåg Mannerheim sig ha fått nog av stallförvaltningen och utsågs till chef för ridskolans mönsterskvadron. Som uppgift hade han att sköta om fortsättningsutbildningen för officerare.

 

Militära grader | Den militära karriären i Ryssland | Ryska armén | Det kejserliga gardet | Den kejserliga hovstallförvaltningen | Nikolai II | I Rysk-japanska kriget | Forskningsresa till Kina 1906-1908 | Vetenskaplig expedition till Asien | Polen-tiden | Det första världskriget | Mannerheim i första världskriget | S:t Georgskorset | S:t Georgssvärde | Ryska revolutionen | Avsked från Ryska armén

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK