Marsalkan kauluslaatat

Militära grader
 1. Underofficer 1.7.1888 g.s.
 2. Kornett 10.8.1889 g.s..
 3. Gardeskornett 27.7.1891 g.s.
 4. Gardeslöjtnant 30.8.1893.
 5. Gardesunderryttmästare 22.7.1899.
 6. Gardesryttmästare 6.12.1902.
 7. Överstelöjtnant 7.10.1904
 8. Överste 29.11.1905
 9. Generalmajor 13.2.1911 g.s. (återvände till gardesofficer 24.12.1913 g.s.)
 10. Generallöjtnant 25.4.1917 g.s.
 11. General av kavalleriet 7.3.1918
 12. Fältmarskalk 19.5.1933 i samband med Frihetskrigets 15-årsjubileum
 13. Utnämndes till Marskalken av Finland 4.6.1942 i samband med 75-årsdagen

   

Militära grader | Den militära karriären i Ryssland | Ryska armén | Det kejserliga gardet | Den kejserliga hovstallförvaltningen | Nikolai II | I Rysk-japanska kriget | Forskningsresa till Kina 1906-1908 | Vetenskaplig expedition till Asien | Polen-tiden | Det första världskriget | Mannerheim i första världskriget | S:t Georgskorset | S:t Georgssvärde | Ryska revolutionen | Avsked från Ryska armén

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK