arkivet.gif (1141 bytes)sa_ala.gif (826 bytes)

Mannerheimin säädös arkistonsa kohtalosta


Mannerheims arkiv från överbefälhavartiden och en del av hans privata arkiv är bevarat på Finlands Riksarkiv som Gustaf Mannerheims samling.


Till det hör också material som han samlat för sina memoarer i Schweiz och manuskripten till memoarerna. Till samlingen hör också brevväxling, dokument, tidningsutklipp och bl.a. kompositioner som tillägnats Mannerheim.

Under år 1941 skickade Mannerheim en del av sitt privatarkiv till sina släktingar i Sverige och hösten 1944 skickade han till samma ställe, Grensholms herrgård, nytt material. Vid slutet av oktober 1944 fick de allierades (Sovjetunionens) kontrollkommission i Moskva order om att skärpa sitt grepp. Kontrollkommissionen hade nog från början uppträtt fordrande, samlat uppgifter och utredningar. Sovjetofficerarna som andades i nacken på staben, försäkrade sig om att det finska kriget mot tyskarna skulle skärpas. I fordran förenade sig ett hot, att Sovjets militärledning skulle "vidtaga nödvändiga åtgärder". Just dessa "åtgärder" hade man i Finland redan under fredsförhandlingarna fruktat. Det hade känts riskabelt att gå med på att hemkalla armén, när misslyckandet med att uppfylla de andra fredsvillkoren - bl.a. tyskarnas utvisande - kunde ge segrarna ett svepskäl att strama till tagen och t.o.m. ockupera landet.

I denna situation förberedde sig många finnar på det värsta, så också marskalk Mannerheim. Han beslöt att "under dessa mörka tider" skicka ett urval av dokument till säkerhet i Sverige i ett förseglat tygpaket. De rörde Finlands politiska beslut, förhållandet till Tyskland och England. Andra kanske liknande dokument av högkvarterets och överbefälhavarens arkiv brändes samtidigt i ugnar i S:t Michel och Helsingfors. Enligt Mannerheims krigstida äldre adjutant Ragnar Grönvall brändes i S:t Michels högkvarter bl.a. brev som tyskarna skickat.

Då han skickade tygpaketet till Sverige 27.10.1944 gav Mannerheim order om, att det skulle hållas förseglat i 50 år. Efter det kunde det överlämnas till Finlands Riksarkiv, ifall Finland var självständigt och ifall bolsjevikerna inte fått makten i Finlands regering. Ifall kommunismen hade fått makten, skulle pappren förbli i Sverige eller också skulle de brännas.

År 1991 på hösten upplöstes Sovjetunionen och deras kommunistiska parti upplöstes. Mannerheims papper som förvarats i Sverige kunde den 27 oktober 1994 överlämnas till Finlands Riksarkiv.

 

Bostäderna | Villnäs | Jaktstugan |Bomans villa |Gerknäs | Val-Mont | Frimärken | Bilarna | Hangö | Ridning | Resorna | Jakt | Vapnen |Kläderna | Memoarerna | Arkivet | Mannerheim-litteraturen | Minnesmärken | Ryttarstatyn | Maträtter | Jägarfanan | Mannerheim-museet | Länkar

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK