Mannerheim-museetsa_ala.gif (826 bytes)

Bomanin huvila 1930- luvulla

Mannerheim-museet har sedan 1951 verkat i Mannerheims hem i Brunnsparken i Helsingfors.
Mannerheim-Stiftelsen beslöt i januari 1951 att man grundar ett museum som skulle presentera marskalkens liv. Mannerheim-museet öppnades för allmänheten i november 1951. Museet är ännu idag mycket välbesökt. Av gästerna kommer en stor del från utlandet. Mannerheim är för många utlänningar den enda kända finländaren.

Museet upprätthåller hemmet och ordnar utställningar. Utställningsverksamheten har under de senaste åren också utvidgats till utlandet. Till museets uppgifter hör också att samla och bevara material med anknytning till Mannerheim och att delta i forskningsverksamheten.

Viktiga livsområden för Mannerheim är synligt framme på museet: kavalleriet,   jakten och Asien. Bland andra jakttrofér finns det ca 50 hornpar i huset.

En betydande samling på museet är marskalkens ordnar. Förutom de ordnar som Mannerheim erhållit för militära och politiska gärningar presenteras de erkännanden som han fått för vetenskapligt och humanitärt arbete. Två rum på museet har byggts om till utställningsrum som visar olika perioder i hans militärkarriär och den långa Asienresan.

 

Mannerheim-museo sisältä Tervehdyskäynti kotonaMannerheim-museo sisältä

 

Bostäderna | Villnäs | Jaktstugan | Bomans villa | Gerknäs | Val-Mont | Frimärken | Bilarna | Hangö | Ridning | Resorna | Jakt | Vapnen | Kläderna | Memoarerna | Arkivet | Mannerheim-litteraturen | Minnesmärken | Ryttarstatyn | Maträtter | Jägarfanan | Mannerheim-museet | Länkar

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK