Stormhällan Hangossa


Stormhällan i Hangö, Gustaf Mannerheims sommarbostad på 1920 -talet .


Som riksföreståndare var Mannerheims tjänstebostad f.d. generalguvernörspalatset i Helsingfors som i samband med upproren 1918 fått namnet Smolna.

Efter frihetskriget var hans adresser i Helsingfors 1919 Brummerska huset på Alexandersgatan, och 1920-1923 Mariegatan 7 Borgströmska huset. På grund av sin reumatism och andra besvär, vistades han ofta utomlands och också i Finland fick han behandling på Runnis kuranstalt i norra Savolax. På 1920-talet skaffade han sig nära Hangö ett hus med strandtomt, och på så sätt blev han också café-ägare.

Sedan 1923 var Mannerheims ordinarie bostad Brunnsparkens "villa", som numera är Mannerheim-muséet. Som president använde han också Talludden som ligger vid Helsingfors utkant, som numera är Urho Kekkonen-museum.


Bostäderna | Villnäs | Jaktstugan | Bomans villa | Gerknäs | Val-Mont | Frimärken | Bilarna | Hangö | Ridning | Resorna | Jakt | Vapnen | Kläderna | Memoarerna | Arkivet | Mannerheim-litteraturen | Minnesmärken | Ryttarstatyn | Maträtter | Jägarfanan | Mannerheim-museet | Länkar

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK