Ratsuväen harjoitus


Ridning hörde till den unga adelsmannens "bildning" och för Mannerheim blev den rent av ett levnadssätt, när han vid kavalleriskolan i S:t Petersburg påbörjade sin livslånga karriär som kavalleriofficer.


t30.jpg (1459 bytes)Sin expertis på hästar fick han då han tjänstgjorde i Hovstallsförvaltningen, bl.a. som anskaffare av ridhästar, och då han tjänstgjorde som kommendör för officersridskolans mönsterskvadron. Ridtävlingar hörde till saken.

Mannerheim var också i Finlands armé kavalleriets "egen" man, och han befordrades 1918 till general av kavalleriet. Han utnämndes till hederskommendör i det traditionsrika Nylands Dragonregementet och han var en konstant åskådare på de stora ridtävlingarna.

Den mest kända av Mannerheims hästar är Neptun, med vilken han red i Helsingfors segerparad 16.5.1918, Andermann som han hade under sin tid som försvarsrådets ordförande och som dog år 1939.

Under krigen var Mannerheims häst Kate eller Käthy. Med den red han alltid när han fick tillfälle i S:t Michels högkvarter, och den var med på Mannerheims begravning.

Hektor 1887PuolassaNeptun 1918

Andermann 1939AndermannKeskellä Mannerheim Käthyllä

 

Bostäderna | Villnäs | Jaktstugan | Bomans villa | Gerknäs | Val-Mont | Frimärken | Bilarna | Hangö | Ridning | Resorna | Jakt | Vapnen | Kläderna | Memoarerna | Arkivet | Mannerheim-litteraturen | Minnesmärken | Ryttarstatyn | Maträtter | Jägarfanan | Mannerheim-museet | Länkar

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK