Askaisten Louhisaari


Mannerheims barndomshem var Villnäs slott i Egentliga Finland.


Den i renässansstil byggda huvudbyggnadens översta våningar blev färdiga år 1655, men grunden är äldre och slottet nämns redan i början av 1400-talet. Den nuvarande byggnadens skick är från renoveringen från mitten av 1700-talet. Det finns 28 rum allt som allt.

Slottet tillhörde under början av 1400-talet släkten Kurki, som var en av de äldsta finska adelssläkterna. Sedan överfördes den genom arv till släkten Fleming, som hade den till 1789. Gustaf Mannerheims farfarsfar köpte den år 1795, och den kom att vara marskalkens födelseplats, barndomshem och hans semesterställe under de två första årtiondena av hans liv. Rodd, segling och simning blev bekanta för honom i vikarna vid Villnäs och Virmo.

Redan år 1880 tvingades hans far på grund av sina ekonomiska problem att sälja Villnäs till sin syster, och denna igen sålde gården när hon flyttat till Sverige 1904. Marskalken av Finlands Ryttarstatydelegation köpte slottet 1961 och skänkte den till staten. Villnäs blev etablerat som museum, och även marskalkens vistelse där är ihågkommen.


Muistolaatta Louhisaaressa Louhisaaren huvimaja

 

Bostäderna | Villnäs | Jaktstugan | Bomans villa | Gerknäs | Val-Mont | Frimärken | Bilarna | Hangö | Ridning | Resorna | Jakt | Vapnen | Kläderna | Memoarerna | Arkivet | Mannerheim-litteraturen | Minnesmärken | Ryttarstatyn | Maträtter | Jägarfanan | Mannerheim-museet | Länkar

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK