Villa Tellina oli venäläisten asuttama tukikohdan  aikana


Den sovjetiska armén i Hangö

Då fortsättningskriget kommit till det skedet att tyskarna hade erövrat Estland, blev fiendens position i Hangöbasen svår. Underhållet längs landsvägarna hade vid krigsutbrottet avbrytits och i och med förlusten av Estland blev också sjötransporterna från Leningrad svåra. De finska trupperna ockuperde Hangö 4.12.1941. Då hade den sovjetiska basen redan några dagar innan evakuerats sjövägen. De sovjetiska trupperna ledde svåra förluster på havet under evakueringen (bl.a. med fartyget Josef Stalin).

Hangon tukikohdan komentajan kenraali Kabanovin korsu Alla 8000 invånare i Hangö hade evakuerats och sovjetarmén övertog sin nya bas. Gränsen gick över udden enligt kartan på Lappojo-området. Finnarna inledde genast befästningsarbeten varav det ännu finns talrika spår kvar på det gamla gränsomådet. Åt general Kabanov byggdes en kommandokorsu bredvid Casinot på parkområdet.

Hangon Kabanovin korsun sijainti Hangossa Förutom kommandokorsun hade andra underjordiska utrymmen byggts i området. Ingången till Kabanovs korsu var förstärkt mot artillerield med gravstenar från Hangö begravningsplats. Alla korsun på detta område har förstörts efter kriget.

Venäläinen sotilas Basen var stark och den hade som stöd förutom land- och sjöstridskrafter också luftstridskrafter, som opererade från ett fält man byggt i Täktom. I Täktom fanns dessutom stora järnvägskanoner med en räckvidd på 50 km.

Huvuddelen av de ryska stupade från Hangö-basen begrovs vid vägen från Hangö till Täktom. Där finns också ett minnesmärke. När fortsättningskriget brutit ut försökte finnarna isolera fiendebasen och tyskarnas avancemang till Estland gjorde situationen för fienden ohållbar.

Venäläinen propagandajuliste 1941 General Kabanov framförde en skicklig frigörelse och fick en stor del av garnisonen till Leningrad. På vägen förstördes visserligen en del av evakueringsfartygen. Det stora passagerarfartyget Josef Stalin körde på en mina och tusentals drunknade eller blev tillfångatagna. Av 28 000 man stupade eller hamnade i krigsfångenskap ca 5 000 man. Ett museum för Hangötrupperna grundades i Leningrad för att påminna om händelserna. Museet har sedermera upphört men i det nuvarande St.Petersburg finns det en utställning i skola nummer 358 i Kupitshno. Föremålen har flyttats till museet som berättar om belägringen av Leningrad. Före fortsättningskriget kunde garnisonen hålla på med ordinär garnisonstjänst och njuta av sommaren i Hangö1940.

Venäläinen propagandajuliste 1940-luvulta Efter fortsättningskriget återvände general Kabanov som chef för Porkkala-basen. Hans insatser i Hangö "mottin" var tydligen uppskattade!

Efter fortsättningskriget krävdes i Hangö inte längre som bas. Finska vikens smalaste punkt finns mellan Porkkala och Naissaari.

Bostäderna | Villnäs | Jaktstugan | Bomans villa | Gerknäs | Val-Mont | Frimärken | Bilarna | Hangö | Ridning | Resorna | Jakt | Vapnen | Kläderna | Memoarerna | Arkivet | Mannerheim-litteraturen | Minnesmärken | Ryttarstatyn | Maträtter | Jägarfanan | Mannerheim-museet | Länkar

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK